Wentylacja i Klimatyzacja


Systemy Wentylacyjno-klimatyzacyjne mają za zadanie utrzymać stan powietrza w pomieszczeniach w określonych granicach. Parametry powietrza w pomieszczeniu zależą od jego rodzaju i przeznaczenia. W pomieszczeniach mieszkalnych z reguły wystarcza wietrzenie za pomocą okien, w biurach, teatrach czy budynkach użyteczności publicznej już stosuje się systemy wentylacji mechanicznej, natomiast w niektórych zakładach przemysłowych jak np. zakłady farmaceutyczne wymagana jest precyzyjna obróbka powietrza zewnętrznego.

 

Wentylacja to proces usuwania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia i dostarczanie w jego miejsce świeżego.

 

Wentylacja dzieli się na dwa główne typy:

 • wentylacja naturalna
 • wentylacja mechaniczna

 

Wentylacja naturalna

Przez wentylację naturalną rozumie się wymianę powietrza wywoływaną naturalnym ciągiem powietrza wskutek różnicy temperatur lub siłami wiatru. Wymiana ta odbywa się przez otwory w budynku: nieszczelności w powłoce budynku, otwarte okna czy specjalne otwory wentylacyjne.

 

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna to wymiana powietrza w pomieszczeniu za pomocą wentylatorów. Wentylację mechaniczną możemy podzielić wg wielu kryteriów. Oto najczęściej stosowane kryteria podziału:

 

Ze względu na sposób wymiany powietrza wentylację możemy podzielić na:

 • ogólną, zapewniającą wymianę powietrza w całym pomieszczeniu
 • miejscową , zapewniającą usuwanie zanieczyszczeń z miejsca ich powstawania

 

W zależności od kierunku przepływu powietrza:

 • nawiewna, powietrze do pomieszczenia doprowadzone jest za pomocą urządzeń wentylacyjnych a odprowadzane przez nieszczelności siłą nadciśnienia powstałego w pomieszczeniu
 • wywiewna, powietrze jest usuwane z pomieszczenia za pomocą urządzeń wentylacyjnych, a zasysane przez nieszczelności siłą podciśnienia powstałego w pomieszczeniu
 • nawiewno-wywiewna, powietrze jest doprowadzane i usuwane z pomieszczenia za pomocą urządzeń wentylacyjnych

 

W zależności od różnicy ciśnień:

 • nadciśnieniową, ilość powietrza nawiewanego jest większa od ilości powietrza usuwanego
 • podciśnieniową, ilość powietrza usuwanego jest większa od ilości powietrza nawiewanego

 

Klimatyzacja powietrza to proces obróbki powietrza dostarczanego do pomieszczenia.

Powietrze w urządzeniu klimatyzacyjnym może być poddawane procesom chłodzenia, podgrzewania, nawilżania, osuszania i oczyszczania z zanieczyszczeń.

 

Główne podziały systemów klimatyzacji to:

 

Ze względu na rodzaj klimatyzowanego obiektu:

 • klimatyzacja komfortu, instalacja zapewniająca dobrą jakość powietrza
 • klimatyzacja przemysłowa, instalacja zapewniająca utrzymanie odpowiednich parametrów powietrza z dużą dokładnością
 • klimatyzacja pomieszczeń czystych (technologiczna, precyzyjna), instalacja zapewniająca bardzo precyzyjne parametry powietrza, np. w salach operacyjnych, przemyśle farmaceutycznym

 

Ze względu na umiejscowienie urządzeń klimatyzacyjnych:

 • klimatyzacja centralna, urządzenia klimatyzacyjne umiejscowione w jednym miejscu, zapewniają odpowiednie parametry powietrza w całym budynku
 • klimatyzacja miejscowa, urządzenia klimatyzacyjne umiejscowione w pobliżu lub w samym pomieszczeniu, które ma mieć zapewnione odpowiednie parametry powietrza

 

Ze względu na rodzaj czynnika chłodzącego/grzejnego

 • klimatyzacja powietrzna, do transportu chłodu/ciepła wykorzystywany jest strumień powietrza transportowany kanałami wentylacyjnymi
 • klimatyzacja powietrzno wodna/freonowa, do transportu medium wykorzystywane są np. klimakonwektory, belki chłodzące, natomiast przewodami wentylacyjnymi dostarczana jest minimalna ilość powietrza