Instlacje fotowoltaiczne

Firma zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem instalacji fotowoltaicznych. Oferujemy moduły PV i falowniki wysokiej jakości. 

Podstawą wykonania instalacji jest profesjonalne doradztwo w zakresie systemów solarnych. Dla każdej instalacji wykonywane są najpierw oględziny u Klienta, a następnie symulacje w specjalistycznym programie do projektowania instalacji słonecznych. Ważnym aspektem doboru konkretnego rozwiązania jest analiza potrzeb Klienta. Każdy Inwestor jest traktowany indywidualnie, a zapotrzebowanie na moc w danym obiekcie jest obliczana na podstawie rachunków za energię elektryczną, profilu zużycia energii oraz symulacji pracy instalacji z uwzględnieniem wieloletnich danych meteorologicznych w konkretnej lokalizacji. 

Słońce dostarcza na Ziemię olbrzymie ilości energii. Moc promieniowania słonecznego docierającego do górnych warstw atmosfery wynosi w przybliżeniu 174 petawaty. Pomimo sporych strat w atmosferze, wynikających z odbicia i rozproszenia, do powierzchni Ziemi dociera ok 89 petawatów energii. daje to wartość średnią promieniowania słonecznego na poziomie ok. 180 W na każdy metr kwadratowy powierzchni. Promieniowanie słoneczne nie dociera do Ziemi w sposób równomierny (w tym samym czasie obszar oświetlony przez Słońce w zenicie może otrzymać 1000 W/m2, podczas gdy nieoświetlona część globu nie otrzymuje żadnej energii), jednak całkowita moc wykorzystywana przez ludzkość stanowi zaledwie ok. 0,02 % mocy promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi (ok. 18 TW).

Szacuje się, że wszystkie złoża paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu) posiadają potencjał energetyczny na poziomie 430 ZJ (zetadżuli), co odpowiada energii promieniowania słonecznego docierającej do Ziemi w ciągu zaledwie 56 dni. Największy problem stanowi jednak nie ilość energii, ale możliwość jej pozyskania i wykorzystania. Rośliny, które stanowią źródło pożywienia i paliw kopalnych wykorzystują zaledwie ok. 0,1 % promieniowania słonecznego.

Obecnie moduły fotowoltaiczne są w stanie przetworzyć kilkanaście procent docierającego do powierzchni ziemi promieniowania pochodzącego od Słońca. Umiejętnie wykonana instalacja może bez trudu zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne przeciętnego gospodarstwa domowego. Ustawodawstwo także wychodzi na przeciw konsumentom energii elektrycznej, zakłady energetyczne mają bowiem obowiązek przyjąć energię wyprodukowaną w mikroinstalacji w momencie nadprodukcji i zmagazynować ją w celu oddania klientowi w czasie zwiększonego zapotrzebowania. 

 

 

Kolektory słoneczne


 

 

Zastosowanie kolektorów słonecznych do konwersji energii słonecznej na ciepło jest nadal bardzo popularne. Najbardziej rozpowszechnionymi i prostymi systemami wykorzystującymi energię słoneczną są systemy służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Typowe instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej składają się z:

 

 • kolektorów
 • obiegu solarnego i urządzeń bezpieczeństwa
 • zasobnika solarnego
 • układu sterującego
 • ogrzewania wspomagającego

 

 

 

Padające na powierzchnię kolektora promieniowanie słoneczne powoduje nagrzewanie się absorbera. Ciepło oddawane jest następnie ciekłemu nośnikowi ciepła, w którego skład często wchodzi glikol (czynnik ten nie zamarza w niskich temperaturach, a temperatura jego wrzenia jest wyższa niż temperatura wrzenia wody). Pompa transportuje czynnik z kolektora do zasobnika solarnego gdzie poprzez wymiennik oddaje on ciepło zimnej wodzie. Następnie schłodzony czynni przekazywany jest z powrotem do kolektora i cykl rozpoczyna się na nowo. Kolektor słoneczny jest jednym z najważniejszych elementów instalacji solarnej, jego zadaniem jest zaabsorbowanie jak największej ilości promieniowania słonecznego i przekształcenie w ciepło.

Wyróżniamy kilka typów kolektorów słonecznych :

 • Kolektory płaskie
  • z izolacją konwencjonalną
  • z izolacją próżniową
  • kolektor połączony z zasobnikiem
 • Kolektory próżniowe rurowe
  • rurowe kolektory z bezpośrednim przepływem
  • rurowe kolektory typu Heat-Pipe
 • Kolektory ogniskowe (koncentryczne)

 

 

Polskie warunki nasłonecznienia pozwalają na pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w około 60 % w skali roku. W okresie letnim pokrycie to sięga prawie 100%, natomiast zimą znacznie spada.

Roczne nasłonecznienie powierzchni Polski [kWh/m2/rok] 2009 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

Przykładowe połączenie trzech pul kolektorów w układzie Tichelmana.

 

 

 


Odnawialne źródła energii


 

Paliwa kopalniane jak węgiel, olej czy gaz są ilościowo ograniczone, a ceny ciągle rosną. Dodatkowo spalanie tych paliw przyczynia się do zanieczyszczania środowiska. Dlatego należy szukać sposobów na wykorzystanie darmowej energii jaką daje nam ziemia i słońce. Urządzeniami które potrafią wykorzystać darmową energię daną nam przez naturę są:

 • Moduły fotowoltaiczne
 • Turbiny wiatrowe
 • Pompy ciepła
 • Kolektory słoneczne
 • Turbiny wodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pompy ciepła


Firma specjalizuje się w wykonywaniu projektów instalacji zasilanych za pomocą pomp ciepła różnego typu. Zajmujemy się również wykonawstwem instalacji grzewczych wykorzystujących PC.

Istnieje wiele różnych rozwiązań w dziedzinie pomp ciepła, jednak najczęściej stosowanymi są pompy sprężarkowe. W zależności od rodzaju dolnego źródła, pompy ciepła mogą wykorzystywać energię słoneczną lub geotermalną, a także ciepło odpadowe.

Zasadniczo rozróżnia się trzy rodzaje dolnego źródła: woda, powietrze i grunt. Najbardziej efektywne są wodne pompy ciepła, ze względu na doskonałe właściwości wody jako medium przekazującego energię, jednak nie zawsze mamy dostęp do zbiornika wodnego o odpowiednich parametrach, przez co wodę wykorzystuje się dość rzadko.

W Polskich warunkach klimatycznych dobrym rozwiązaniem będzie gruntowa pompa ciepła z poziomym lub pionowym wymiennikiem ciepła. Wszystko zależy od dostępnego na działce Inwestora miejsca. Jeżeli dysponujemy dużą powierzchnią działki, można wykorzystać poziomy wymiennik ciepła. Jest to rozwiązanie tańsze niż odwierty pionowe. W tym przypadku wykorzystujemy energię promieniowania słonecznego, dlatego ważne jest aby wymiennik był usytuowany od strony południowej, a działka była nieosłonięta i niezabudowana (najlepszym rozwiązaniem będzie trawnik), tak aby promieniowanie słoneczne i wody opadowe mogły swobodnie przenikać do wymiennika. Jeżeli działka jest zbyt mała, pozostaje wykonanie wymiennika pionowego. Są to odwierty wykorzystujące energię geotermalną, zazwyczaj do 100m głębokości. Ilość odwiertów zależy od rodzaju gruntu i mocy urządzenia grzewczego. 

Stosunkowo tanim i coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem (przede wszystkim ze względu na obserwowaną tendencję do łagodnienia klimatu) są powietrzne pompy ciepła. Jeszcze niedawno wykorzystywane tylko do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, obecnie coraz częściej zasilające także instalacje centralnego ogrzewania. W przypadku pompy powietrznej nie występują koszty związane z budową dolnego źródła ciepła, dzięki czemu rozwiązanie jest dużo tańsze od pomp wodnych i gruntowych. Niestety wraz ze spadkiem temperatury powietrza drastycznie maleje efektywność pracy powietrznej pompy ciepła. Urządzenia te nadają się więc świetnie do ogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych (wczesna wiosna, jesień) oraz podczas łagodnej zimy, kiedy temperatura nie spada poniżej -5oC, jednak mroźne zimy, jakie występowały w Polsce jeszcze kilka dekad temu wymagają zastosowania bardziej niezawodnego źródła energii grzewczej. 

 

 

Schemat instalacji grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi.