INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania mają na celu dostarczenie do pomieszczeń budynku takiej ilości ciepła, aby zapewnić warunki komfortu cieplnego osobom w nich przebywającym.

Ze względu na rodzaj nośnika ciepła instalacje grzewcze można podzielić na:

 • ogrzewanie wodne
 • ogrzewanie powietrzne
 • ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie wodne

Najbardziej rozpowszechniony system ogrzewania domów jednorodzinnych. System ten posiada wiele zalet, m.in.:

 • pewność działania
 • prosta obsługa
 • długa żywotność
 • niskie ciśnienie wody w instalacji
 • możliwość sterowania mocą grzewczą

Ogrzewanie powietrzne

Ogrzewania powietrzne grawitacyjne są najprostszym rodzajem centralnego ogrzewania. Korzystną cechą powietrznego ogrzewania jest jego mała bezwładność. Ogrzewanie, ale niestety i ochładzanie następuje bardzo szybko. Ogrzewanie powietrzne w Polsce jest bardzo rzadko spotykane i są to ogrzewania powietrzno-ogniowe. Składają się z pieca umieszczonego na najniższej kondygnacji i kanałów rozprowadzających nagrzane powietrze do pomieszczeń. Przystosowanie budynku do tego typu ogrzewania odbywa się na poziomie architektonicznym. Wadami tego systemu są m. in. mała możliwość regulacji ciepła w piecu i pomieszczeniach, niska sprawność.

Ogrzewanie elektryczne

Zaletami ogrzewania elektrycznego są:

 • czysta praca
 • łatwa regulacja
 • niskie koszty inwestycyjne

Niestety ogrzewanie elektryczne ma jedną poważną wadę: wysokie koszty eksploatacji.

Rys.1 Schemat instalacji grzewczej. Instalacje grzejnikowe i podłogowe wraz z zasilaniem nagrzewnic.

Rys.2 Systemy ogrzewania podłogowego