INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Firma zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem instalacji fotowoltaicznych. Oferujemy moduły PV i falowniki wysokiej jakości. 

Podstawą wykonania instalacji jest profesjonalne doradztwo w zakresie systemów solarnych. Dla każdej instalacji wykonywane są najpierw oględziny u Klienta, a następnie symulacje w specjalistycznym programie do projektowania instalacji słonecznych. Ważnym aspektem doboru konkretnego rozwiązania jest analiza potrzeb Klienta. Każdy Inwestor jest traktowany indywidualnie, a zapotrzebowanie na moc w danym obiekcie jest obliczana na podstawie rachunków za energię elektryczną, profilu zużycia energii oraz symulacji pracy instalacji z uwzględnieniem wieloletnich danych meteorologicznych w konkretnej lokalizacji. 

Słońce dostarcza na Ziemię olbrzymie ilości energii. Moc promieniowania słonecznego docierającego do górnych warstw atmosfery wynosi w przybliżeniu 174 petawaty. Pomimo sporych strat w atmosferze, wynikających z odbicia i rozproszenia, do powierzchni Ziemi dociera ok 89 petawatów energii. daje to wartość średnią promieniowania słonecznego na poziomie ok. 180 W na każdy metr kwadratowy powierzchni. Promieniowanie słoneczne nie dociera do Ziemi w sposób równomierny (w tym samym czasie obszar oświetlony przez Słońce w zenicie może otrzymać 1000 W/m2, podczas gdy nieoświetlona część globu nie otrzymuje żadnej energii), jednak całkowita moc wykorzystywana przez ludzkość stanowi zaledwie ok. 0,02 % mocy promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi (ok. 18 TW).

Szacuje się, że wszystkie złoża paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu) posiadają potencjał energetyczny na poziomie 430 ZJ (zetadżuli), co odpowiada energii promieniowania słonecznego docierającej do Ziemi w ciągu zaledwie 56 dni. Największy problem stanowi jednak nie ilość energii, ale możliwość jej pozyskania i wykorzystania. Rośliny, które stanowią źródło pożywienia i paliw kopalnych wykorzystują zaledwie ok. 0,1 % promieniowania słonecznego.

Obecnie moduły fotowoltaiczne są w stanie przetworzyć kilkanaście procent docierającego do powierzchni ziemi promieniowania pochodzącego od Słońca. Umiejętnie wykonana instalacja może bez trudu zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne przeciętnego gospodarstwa domowego. Ustawodawstwo także wychodzi na przeciw konsumentom energii elektrycznej, zakłady energetyczne mają bowiem obowiązek przyjąć energię wyprodukowaną w mikro-instalacji w momencie nadprodukcji i zmagazynować ją w celu oddania klientowi w czasie zwiększonego zapotrzebowania