INSTALACJE WOD-KAN

Wskutek rosnącej potrzeby dbania o higienę instalacje wod-kan powinny spełniać coraz większe wymagania odnośnie przygotowania ciepłej wody. Instalacje do przygotowania ciepłej wody powinny charakteryzować się cechami takimi jak:

  • dostarczana woda powinna być najwyższej jakości
  • ciepła woda powinna być dostępna w każdej chwili w wystarczającej ilości
  • temperatura wody powinna być regulowana
  • instalacja powinna być niezawodna i łatwa w obsłudze
  • odprowadzenie kanalizacji powinno spełniać wymogi ochrony środowiska

Rys1. Projekt instalacji Wod-Kan