KOLEKTORY SŁONECZNE

Zastosowanie kolektorów słonecznych do konwersji energii słonecznej na ciepło jest nadal bardzo popularne. Najbardziej rozpowszechnionymi i prostymi systemami wykorzystującymi energię słoneczną są systemy służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Typowe instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej składają się z:

 • kolektorów
 • obiegu solarnego i urządzeń bezpieczeństwa
 • zasobnika solarnego
 • układu sterującego
 • ogrzewania wspomagającego

Padające na powierzchnię kolektora promieniowanie słoneczne powoduje nagrzewanie się absorbera. Ciepło oddawane jest następnie ciekłemu nośnikowi ciepła, w którego skład często wchodzi glikol (czynnik ten nie zamarza w niskich temperaturach, a temperatura jego wrzenia jest wyższa niż temperatura wrzenia wody). Pompa transportuje czynnik z kolektora do zasobnika solarnego gdzie poprzez wymiennik oddaje on ciepło zimnej wodzie. Następnie schłodzony czynni przekazywany jest z powrotem do kolektora i cykl rozpoczyna się na nowo. Kolektor słoneczny jest jednym z najważniejszych elementów instalacji solarnej, jego zadaniem jest zaabsorbowanie jak największej ilości promieniowania słonecznego i przekształcenie w ciepło.

Wyróżniamy kilka typów kolektorów słonecznych :

 • Kolektory płaskie
  • z izolacją konwencjonalną
  • z izolacją próżniową
  • kolektor połączony z zasobnikiem
 • Kolektory próżniowe rurowe
  • rurowe kolektory z bezpośrednim przepływem
  • rurowe kolektory typu Heat-Pipe
 • Kolektory ogniskowe (koncentryczne)

Polskie warunki nasłonecznienia pozwalają na pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w około 60 % w skali roku. W okresie letnim pokrycie to sięga prawie 100%, natomiast zimą znacznie spada.

Roczne nasłonecznienie powierzchni Polski [kWh/m2/rok] 2009 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Przykładowe połączenie trzech pul kolektorów w układzie Tichelmana.