POMPY CIEPŁA

Firma specjalizuje się w wykonywaniu projektów instalacji zasilanych za pomocą pomp ciepła różnego typu. Zajmujemy się również wykonawstwem instalacji grzewczych wykorzystujących PC.

Istnieje wiele różnych rozwiązań w dziedzinie pomp ciepła, jednak najczęściej stosowanymi są pompy sprężarkowe. W zależności od rodzaju dolnego źródła, pompy ciepła mogą wykorzystywać energię słoneczną lub geotermalną, a także ciepło odpadowe.

Zasadniczo rozróżnia się trzy rodzaje dolnego źródła: woda, powietrze i grunt. Najbardziej efektywne są wodne pompy ciepła, ze względu na doskonałe właściwości wody jako medium przekazującego energię, jednak nie zawsze mamy dostęp do zbiornika wodnego o odpowiednich parametrach, przez co wodę wykorzystuje się dość rzadko.

W Polskich warunkach klimatycznych dobrym rozwiązaniem będzie gruntowa pompa ciepła z poziomym lub pionowym wymiennikiem ciepła. Wszystko zależy od dostępnego na działce Inwestora miejsca. Jeżeli dysponujemy dużą powierzchnią działki, można wykorzystać poziomy wymiennik ciepła. Jest to rozwiązanie tańsze niż odwierty pionowe. W tym przypadku wykorzystujemy energię promieniowania słonecznego, dlatego ważne jest aby wymiennik był usytuowany od strony południowej, a działka była nieosłonięta i niezabudowana (najlepszym rozwiązaniem będzie trawnik), tak aby promieniowanie słoneczne i wody opadowe mogły swobodnie przenikać do wymiennika. Jeżeli działka jest zbyt mała, pozostaje wykonanie wymiennika pionowego. Są to odwierty wykorzystujące energię geotermalną, zazwyczaj do 100m głębokości. Ilość odwiertów zależy od rodzaju gruntu i mocy urządzenia grzewczego. 

Stosunkowo tanim i coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem (przede wszystkim ze względu na obserwowaną tendencję do łagodnienia klimatu) są powietrzne pompy ciepła. Jeszcze niedawno wykorzystywane tylko do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, obecnie coraz częściej zasilające także instalacje centralnego ogrzewania. W przypadku pompy powietrznej nie występują koszty związane z budową dolnego źródła ciepła, dzięki czemu rozwiązanie jest dużo tańsze od pomp wodnych i gruntowych. Niestety wraz ze spadkiem temperatury powietrza drastycznie maleje efektywność pracy powietrznej pompy ciepła. Urządzenia te nadają się więc świetnie do ogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych (wczesna wiosna, jesień) oraz podczas łagodnej zimy, kiedy temperatura nie spada poniżej -5oC, jednak mroźne zimy, jakie występowały w Polsce jeszcze kilka dekad temu wymagają zastosowania bardziej niezawodnego źródła energii grzewczej. 

Schemat instalacji grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi.