DigiENERGY


DigiENERGY

"Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów"

 

Regulator ogrzewania digiENERGY pozwala obserwować wszystkie mierzone parametry oraz śledzić wytwarzaną i zużywaną energię w instalacji grzewczej. Wszystkie urządzenia grzewcze, kolektory słoneczne, kotły, pompy ciepła a także odbiorniki ciepła mogą być sterowane i regulowane przez jedno urządzenie. Koniec z instalowaniem skomplikowanych i drogich systemów sterujących. Teraz jedno urządzenie może sterować układami łączącymi w sobie kilka źródeł ciepła oraz wiele obiegów grzewczych.

 

 

Dla użytkownika:

Intuicyjne menu alternatywne w języku angielskim, polskim lub niemieckim nie wymaga specjalnych szkoleń. Wreszcie istnieje sterownik który nie wymaga od użytkownika wiedzy na temat działania systemu ogrzewania. Wystarczy ustawić temperaturę pomieszczenia o danej porze dnia a resztę zrobi za nas sterownik. Optymalnie pokieruje energię tam gdzie jest ona potrzebna. Obserwacja kosztów ogrzewania dla osoby posiadającej prawo dostępu jest możliwa z każdego miejsca na świecie przez internet.

Osoby posiadające podstawową wiedzę w zakresie systemów ogrzewania, mają możliwość, poprzez działanie regulatora, wpływanie na oszczędzanie energii.

 

Dla instalatora lub serwisanta:

Dla instalatora lub serwisanta udostępnione są wszystkie parametry do ustawienia. Każdy budynek wymaga ustawienia własnych parametrów. Nowo wybudowany dom wymaga innych ustawień niż źle zaizolowany stary budynek. Również mieszkańcy mają różne wymagani odnośnie ogrzewania. Dostęp do wszystkich ustawień poprzez internet pozwala w każdej chwili sprawdzać działanie instalacji grzewczej oraz poprawić jej ustawienia bez wychodzenia z biura.

 

Dla środowiska:

Optymalne dopasowanie instalacji grzewczej do wymagań mieszkańców budynku pozwala oszczędzać energie. dzięki temu zmniejszamy zanieczyszczenie środowiska. Zaoszczędzona energia jest najcenniejszą energią jaką mamy do dyspozycji. Dodatkowe oszczędności z tytułu odciążenia środowiska będą nawet większe niż magazynowanie energij z odnawialnych źródeł energij cieplnej.

Podstawowe możliwości naszego sterownika dla instalacji pokazanej schematycznie na rysunku to:

1. Sterowanie czterech obiegów grzewczych.

 • obiegi bezpośrednie lub z mieszaczem
 • regulacja wydatku pomp od 10 do 100%
 • regulacja pogodowa (krzywa grzewcza)
 • możliwość korekty krzywej grzewczej dla różnych zakresów temperatury zewnętrznej
 • możliwość definiowania 3 poziomów temperatur wewnętrznych (dzienna, nocna, komfortowa, przeciw zamrożeniowa)
 • programator umożliwiający ustawienie dowolnych stref czasowych
 • pomiar temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach
 • automatyczne przechodzenie w tryb pracy letniej/zimowej
 • pomiar energii zużytej przez każdy z obiegów oddzielnie
 • generowanie wykresów temperaturowych i energetycznych
 • Statystyki dzienne i roczne zużycia energii oraz pracy systemu, także w ujęciu kosztowym
 • automatyczne powiadamianie o usterkach i zagrożeniach
 • regulacja i monitoring wszystkich parametrów przez internet
 • możliwość definiowania wielu użytkowników o różnym poziomie dostępu

2. Dwa kotły.

 • kotły gazowe ( dwustopniowe lub z modulacją)
 • kotły elektryczne
 • kotły na paliwo stałe
 • mieszacz podnoszący temperaturę powrotu dla kotłów na paliwo stałe
 • sterowanie pracą wymiennika ciepła przy łączeniu kotła na paliwo stałe z układem zamkniętym
 • możliwość ustawienia dT (różnica temperatur wyjście - wejście)
 • regulowany wydatek pomp kotłowych od 10 do 100%
 • regulowana histereza pracy kotła
 • pomiar energii wytworzonej przez kocioł
 • pomiar mocy grzewczej urządzenia
 • pomiar ilości gazu zużytego przez kocioł w celu określenia sprawności urządzenia

3. Dwa pola kolektorów słonecznych.

 • wymiana ciepła poprzez wężownice
 • wymiana ciepła poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła
 • regulowany przepływ czynnika solarnego (wydatek pomp lub zawory dławiące)
 • funkcja chłodzenia zbiornika
 • funkcja chłodzenia kolektorów
 • osobno regulowana histereza załączenia i wyłączenia pompy kolektorowej
 • ładowanie warstwowe zasobnika ciepła
 • pomiar energii wytworzonej przez kolektory
 • pomiar mocy chwilowej urządzenia
 • ustawienie maksymalnej oraz minimalnej temperatury pracy
 • osobno ustawiana maksymalna temperatura dla zbiornika buforowego oraz cwu
 • wysokie parametry monitorowane oraz regulowane przez internet

4. Zbiornik buforowe i cwu.

 • zasobniki ładowane bezpośrednio
 • zasobniki z wężownicami
 • zasobniki typu kombi
 • ładowanie warstwowe zasobników
 • pomiar temperatury w 3 warstwach zasobnika

5. Sterowanie systemem przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą wszystkich dostępnych źródeł ciepła
 • sterowanie czasowe systemem cyrkulacji c.w.u
 • pomiar zużycia ciepłej wody
 • pomiar zużycia energii do przygotowania c.w.u.
 • pomiar zużycia energii dla celów cyrkulacji ciepłej wody
 • ustawianie wszystkich parametrów przez internet

6. Możliwość pomiaru wielu strumieni energii cieplnej, elektrycznej oraz zużycia gazu i wody.

7. Obliczanie wartości zużytej energii.

8. Możliwość połączenia wielu sterowników w kaskadzie.

9. Informacja o zagrożeniach E-Mail / SMS / Fax.

10. Gromadzenie danych dziennych miesięcznych oraz rocznych.

11. Sterowanie czasowe.

12. Generowanie wykresów.

13. Obsługa w języku polskim.

14. Tryb pracy ręcznej.

15. Możliwość definiowania, kalibrowania oraz monitorowania wszystkich czujników oraz urządzeń przez internet.

Projekty i montaż systemów sterowania do instalacji grzewczych.