Galeria


Częściowy widok budynku

 

Kotłowna

 

Rozdzielacz

 

Kotłownia

 

 

Instalacje sanitarne.

 

Instalacja wentylacyjna

 

Widok instalacji wentylacyjnej w budynku.

 

Domek jednorodzinny widok instalacji.

 

Domek jednorodzinny widok instalacji.

 

Domek jednorodzinny widok instalacji.

 

Laboratorium edukacyjno-badawcze OŹIPE AGH w Miękini.

 

Laboratorium edukacyjno-badawcze OŹIPE AGH w Miękini.

 

Laboratorium edukacyjno-badawcze OŹIPE AGH w Miękini.

 

Laboratorium edukacyjno-badawcze OŹIPE AGH w Miękini.

 

Laboratorium edukacyjno-badawcze OŹIPE AGH w Miękini.

 

Laboratorium edukacyjno-badawcze OŹIPE AGH w Miękini.